3 czerwca 2014 at 12:17

21 maja odbyło się spotkanie naszego stowarzyszenia. Na wstępie jednogłośnie przyjęliśmy dwóch nowych członków: Bartosza Świerszczewskiego i Emila Jęczmienowskiego. Witamy w naszych szeregach! Następnie została przedstawiona treść pisma, które złożymy do Wojewódzkiego oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków. W dalszej części spotkania Pan Bartłomiej Klęczar zaprezentował „Katalog obiektów Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej proponowanych do objęcia prawną opieką konserwatorską”. Powyższa pozycja liczy przeszło 176 stron. Po uzgodnieniu drobnych uwag, wszyscy z aprobatą pogratulowaliśmy Bartkowi jego pracy. Na zakończenie omówiliśmy koncepcję przeprowadzenia badań archeologicznych Niemieckich fortyfikacji polowych z 1944 roku, które znajdują się na terenie radiostacji. Wszyscy wyrazili chęć uczestniczenia w takich badaniach!