28 czerwca 2014 at 22:18

W dniu wczorajszym odbyło się Zebranie Rady Gminy Stare Babice. Podczas wolnych wniosków przedstawiłem działalność oraz postulaty naszego stowarzyszenia. Tekst przedstawiony członkom rady zamieszczam poniżej.

W lesie bemowskim na pograniczu gminy Stare Babice oraz Bemowa znajdują się pozostałości największej inwestycji radiotechnicznej II RP. Była to Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza zwana potocznie Radiostacją Babice. Nie będę w tym momencie przedstawiał historii budowy oraz bohaterskiej obrony terenu radiostacji. Znają ją państwo zapewne z artykułów w Gazecie Babickiej oraz z książki Jerzego Bogdana Raczka. Jednocześnie zapewne dla nas wszystkich jest oczywistym, że ta instalacja jest nierozerwalnie związana z historią Babic.
Proszę Państwa, do chwili obecnej po wszystkich perturbacjach historii po rzeczonej instalacji pozostało 36 stóp fundamentowych, 3 wartowanie, masy odciągowe, fundamenty pod cewki strojeniowe, ruiny budynku nadajnika oraz wiele innych obiektów związanych również z obroną tego terenu. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszystkie te pozostałości wyczerpują definicję zabytku.
Nagromadzenie takiej ilości zabytków w jednym miejscu stwarza olbrzymie możliwości co do rozwoju i promocji naszej gminy.
Nasze stowarzyszenie promuje projekt utworzenia tzw. Parku Kulturowego Radiostacji Babice. Park Kulturowy jest to wynikająca z ustawy jedna z form ochrony i opieki nad zabytkami. Tworzy go Rada Gminy na mocy uchwały, w przypadku parku przekraczającego granice gmin (jak w naszym) jest to jednoczesna uchwała obu rad (Babic oraz Bemowa).
Celem utworzenia Parku Kulturowego Radiostacji Babice byłaby:
• Opieka i ochrona nad pozostałościami po Radiostacji Babice
• Promocja mikroregionu a zwłaszcza Gminy Stare Babice (w tym organizowanie rekonstrukcji historycznych)
• Utworzenie ścieżki dydaktycznej śladami Radiostacji Babice
• Działania badawcze (w tym dokumentacyjne, badania archeologiczne, ect.)
• Nawiązanie współpracy z zagranicznymi jednostkami i instytucjami w tym z Grimeton
• Utrwalanie lokalnej tożsamości mieszkańców
• Promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
• itp.
Co Gmina Stare Babice może zyskać tworząc Park Kulturowy:
• Przede wszystkim ruch turystyczny (nie tylko w obrębie Parku Kulturowego)
• Darmową promocję (taka działalność nie pozostanie bez echa w mediach)
• Nowe możliwości w pozyskiwaniu:
– środków unijnych
– grantów badawczych
– dotacji ministerialnych
– funduszy norweskich
• Rozpoznawalność marki Stare Babice w środowisku związanym z ochroną i opieką nad zabytkami
• Utrwalenie wysokiego a nawet podniesienie prestiżu gminy

Dla realizacji tych zadań Rada Gminy może utworzyć jednostkę administrującą parkiem, proponujemy aby było to Muzeum Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej i Ziemi Babickiej im. mjr Jacka Decowskiego. W tym miejscu pragnę państwa poinformować, że muzeum do momentu otwarcia wystawy stałej ma przypisek w organizacji. Niektóre muzea funkcjonują tak całymi latami, a koszty ich utrzymania to tylko koszty administracyjne. Takie rozwiązanie umożliwiłoby Babicom pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.

W Polsce istnieje 26 Parków Kulturowych, 3 w województwie Mazowieckim, są to:
– Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
– Park Kulturowy Stary Radom
– Wilanowski Park Kulturowy
W innych województwach to np.:
– Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka
– Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie
– Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa”

Do tej pory nasze stowarzyszenie uzyskało poparcie Związku Oficerów Rezerwy RP, Sekcji Radiotechniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, licznych pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadziliśmy również wstępne rozmowy z administratorem terenu Nadleśnictwem Jabłonna oraz z Wójtem Gminy Stare Babice. Złożyliśmy także pełną dokumentację pozostałości po radiostacji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpisanie tychże reliktów do rejestru zabytków. Wszędzie spotykamy się z pozytywnym odzewem.
Proszę Państwa, Stare Babice mogą stać się przykładem dla innych samorządów, na to w jaki sposób dbać o zabytki i swoją tożsamość historyczną, a jednocześnie wypromować się jako marka.
Jeżeli my nie zadbamy o swoje dziedzictwo kulturowe, to kto to za nas zrobi?