2 sierpnia 2015 at 10:28

Nie tylko Radiostacja w Babicach-Boernerowie jest w naszym kraju obiektem radiotechnicznym o wyjątkowej wartości dla Polski, Europy i Świata; z gromadki takich instalacji część ciekawych obiektów postaramy się Wam przedstawić.

Na początek słynna radiostacja gliwicka – obecnie najwyższa całkowicie drewniana konstrukcja świata: http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwicka-radiostacja/ Stworzona dla fal średnich, obecnie w służbie fal ultrakrótkich, jest wychuchanym elementem Muzeum w Gliwicach.