Alternatorn

7 czerwca 2015 at 10:10

Arne Sikö z Grimeton napisał o programie CAPELLA artykuł do szwedzkiej gazety „Alternatorn”. Pojawia się tam również historia Radiostacji Babice oraz informacja o Stowarzyszeniu.
Gazeta ta trafia do wszystkich członków stowarzyszenia Alexander, które opiekuje się Radiostacją Varberg, jest również dostępna w internecie:http://alexander.n.se/about/alternatorn/ Radiowe grono Szwecji usłyszy o Babicach!