ani słowa o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej!

14 marca 2016 at 13:05

„Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku”

ani słowa o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej!

Wszystkich chętnych, coś z tym zrobić, gorąco zachęcamy do nadsyłania maili do Urzędu Gminy na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

Pełna treść dokumentu na stronie
http://www.stare-babice.pl/…/n…/konsultacje-spo%C5%82eczne-1

w ten weekend na formularzu konsultacji społecznych złożyliśmy proponowane przez nas poprawki do tego dokumentu.

str. 36 W części „zasoby i jakość środowiska kulturowego”:
(m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, duża liczba stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
zamiana na
(m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, relikty Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, duża liczba stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
Uzasadnienie:
Stołeczny konserwator zabytków wykonał tzw. Białą Kartę dla TRCN (czyli dokumentację konserwatorską). Część TRCN znajdująca się na terenie m.st. Warszawy została wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Około 35% TRCN znajduje się na terenie gminy Stare Babice. Nie ma powodu aby nie uwzględniać jej jako zasób środowiska kulturowego.

str. 62 W części program rozwoju infrastruktury społecznej, dodanie zapisu: Utworzenie Parku Kulturowego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
Uzasadnienie

Uchwałą rady gminy z 10.10.2014 została wyrażona chęć utworzenia Parku Kulturowego. TRCN jest największą atrakcją turystyczną na terenie gminy Stare Babice. Świadczą o tym liczne realizowane programy TV oraz audycje radiowe. Ponadto na mocy zarządzenia 221/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2016, część TRCN znajdująca się na terenie Warszawy została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Co jednoznacznie świadczy o jej zabytkowym charakterze i potrzebie dalszej promocji i ochrony.