Wpis TRCN do rejestru zabytków, a może jednak nie?

6 maja 2016 at 18:33

Drodzy koledzy i koleżanki! Wniosek o wpis do rejestru zabytków TRCN złożyliśmy na biuro podawcze MWKZ 11.03 dziś jest 6.05. Brak odpowiedzi ze strony MWKZ jest łamaniem kodeksu postępowania administracyjnego. Brak ochrony pozostałości TRCN jest łamaniem artykułu 5 i 6 oraz preambuły do konstytucji RP!

Gdyby ktoś nie czytał „[…]nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku[…]”

Jak to nazwać?

Czy rzeczywiście „to państwo istnieje tylko teoretycznie”?

Było nie minęło – Radiostacja Babice

29 marca 2016 at 14:40

A to dla tych, którzy nie oglądali:

http://vod.tvp.pl/24533127/radiostacja-babice

ani słowa o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej!

14 marca 2016 at 13:05

„Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku”

ani słowa o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej!

Wszystkich chętnych, coś z tym zrobić, gorąco zachęcamy do nadsyłania maili do Urzędu Gminy na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

Pełna treść dokumentu na stronie
http://www.stare-babice.pl/…/n…/konsultacje-spo%C5%82eczne-1

w ten weekend na formularzu konsultacji społecznych złożyliśmy proponowane przez nas poprawki do tego dokumentu.

str. 36 W części „zasoby i jakość środowiska kulturowego”:
(m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, duża liczba stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
zamiana na
(m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, relikty Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, duża liczba stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
Uzasadnienie:
Stołeczny konserwator zabytków wykonał tzw. Białą Kartę dla TRCN (czyli dokumentację konserwatorską). Część TRCN znajdująca się na terenie m.st. Warszawy została wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Około 35% TRCN znajduje się na terenie gminy Stare Babice. Nie ma powodu aby nie uwzględniać jej jako zasób środowiska kulturowego.

str. 62 W części program rozwoju infrastruktury społecznej, dodanie zapisu: Utworzenie Parku Kulturowego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
Uzasadnienie

Uchwałą rady gminy z 10.10.2014 została wyrażona chęć utworzenia Parku Kulturowego. TRCN jest największą atrakcją turystyczną na terenie gminy Stare Babice. Świadczą o tym liczne realizowane programy TV oraz audycje radiowe. Ponadto na mocy zarządzenia 221/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2016, część TRCN znajdująca się na terenie Warszawy została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Co jednoznacznie świadczy o jej zabytkowym charakterze i potrzebie dalszej promocji i ochrony.

Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej

8 marca 2016 at 15:31

Pismo składamy do WKZ w piątek. Wszystkie organizacje chcące nas poprzeć, prosimy o kontakt e-mailowy stowarzyszenie@radiostacjababice.org

Pani-Barbara-Jezierska_radiostacja_4-4_ok

Wiadomość z ostatniej chwili!

25 lutego 2016 at 17:52

Radiostacja na mocy zarządzenia 221/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2016 została ujęta w gminnej ewidencji zabytków!

To jeszcze nie rejestr zabytków ani Park Kulturowy ale to już olbrzymi sukces!

Dziękujemy wszystkim pracownikom biura Stołecznego Konserwatora Zabytków!

Zarząd Stowarzyszenia

Czy to koniec Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej?

25 lutego 2016 at 14:26

Firma Gaz-System S.A. na mocy ustawy specjalnej planuje budowę gazociągu Rembelszczyzna-Mory, okalającego Warszawę od strony zachodniej. Gazociąg ten będzie przebiegał przez teren Lasu Bemowskiego na granicy gminy Stare Babice i m.st. Warszawy.

Budowa ta może się wiązać z całkowitym zniszczeniem wszystkich pozostałości po TRCN w tym unikatowych wartowni, stóp masztów oraz ruin budynku nadawczego!

Czy kolejny zabytek Warszawy zostanie wyburzony?

Prosimy wszystkie organizacje, które mają na względzie zachowanie dóbr kultury o dołączenie do nas we wspólnym apelu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby wpisał TRCN do rejestru zabytków! Nie chcemy blokować inwestycji, chcemy aby została wykonana z poszanowaniem zabytkowych reliktów największej inwestycji radiotechnicznej II RP!

http://www.gaz-system.pl/…/ce…/Rembelszczyzna-Mory_mapka.jpg

23 grudnia 2015 at 18:14

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

 

 

choinka-3

2 sierpnia 2015 at 10:28

Nie tylko Radiostacja w Babicach-Boernerowie jest w naszym kraju obiektem radiotechnicznym o wyjątkowej wartości dla Polski, Europy i Świata; z gromadki takich instalacji część ciekawych obiektów postaramy się Wam przedstawić.

Na początek słynna radiostacja gliwicka – obecnie najwyższa całkowicie drewniana konstrukcja świata: http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwicka-radiostacja/ Stworzona dla fal średnich, obecnie w służbie fal ultrakrótkich, jest wychuchanym elementem Muzeum w Gliwicach.

30 lipca 2015 at 19:41

Oto treść jubileuszowej transmisji z Grimeton (17,2 kHz, fala 17448 m):

VVV VVV VVV CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ =

THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON
200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ =

90 YEARS AGO, ON JULY 2ND, GRIMETON RADIO STATION/SAQ WAS INAUGURATED BY HIS MAJESTY GUSTAF V, KING OF SWEDEN. NOWADAYS THE SITE IS OPEN FOR EVERYONE AND BELONGS TO ALL PEOPLE OF THE WORLD =

SIGNED : WORLD HERITAGE GRIMETON AND THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION + =
FOR QSL INFO PLEASE READ OUR WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE=
INFO =
WE ARE SORRY BUT THE TRANSMISSION AT 09.00 UTC DID NOT WORK BECAUSE OF A SHORT CIRCUIT IN THE ANTENNA AND NO TRANSMISSION WAS POSSIBLE =

DE SAQ SAQ SAQ @

Została już również opublikowana lista słuchaczy – jest tam również dr Kazubski z info o odsłuchiwaniu w Radiostacji Babice AXO/AXL

http://alexander.n.se/preliminary-listeners-summary-report-from-saq-transmission-june-28th-2015/?lang=en

Radiostacja Babice na skraju atmosfery Ziemi

13 czerwca 2015 at 10:05

Na stronach 11 i 12 najnowszego numeru Gazety Babickiej znajdziecie Państwo artykuł autorstwa Tomasza Misia „Radiostacja Babice na skraju atmosfery Ziemi”. Życzę miłej lektury: http://www.stare-babice.pl/…/files/pliki/Gazeta/gb_05-15.pdf