uroczystości Babinicz 2016 oraz pamiątkowy grawerton dla Wójta Krzysztofa Turka

9 stycznia 2017 at 18:27

W związku z uroczystościami 5 stycznia „Babinicz 2016″ wręczyliśmy wspólnie z klubem łączności Ligi Obrony Kraju, Wójtowi Krzysztofowi Turkowi grawerton „za szczególny wkład i pomoc w zorganizowaniu amatorskiej stacji krótkofalowej SN1923AXL”. Relacja z wydarzenia tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=pMijV2KoTIo

Spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zarząd Stowarzyszenia PK TRCN.

24 grudnia 2016 at 13:48

A Soldier's Christmas

Już tylko krok do rejestru zabytków

12 września 2016 at 13:16

Proszę Państwa czekaliśmy dwa lata, przeżyliśmy zmianę Wojewódzkiego Konserwatora i się doczekaliśmy!

Postanowieniem numer 603/2016 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wszczął postępowanie w sprawie wpisu Radiostacji Babice do rejestru zabytków! Nasze stowarzyszenie jest stroną w postępowaniu.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim organizacjom, osobom w tym dziennikarzom, którzy nas wspierali!

Szczególne podziękowania należą się:
– Pani Hannie Pilcickiej-Ciurze Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Warszawie;
– Marcinowi Ładzie wiceprezesowi Związku Oficerów Rezerwy RP;
– Stanisławowi Chrapkowi jednemu z członków założycieli naszego stowarzyszenia;
– Jerzemu Bogdanowi Raczkowi autorowi książki o Radiostacji.

Gratuluję wam koledzy i koleżanki, którzy nas wspieraliście. To jeszcze nie wpis ale jest już bardzo blisko.

Miłego poniedziałku

Radiostacja okolicznościowa

23 sierpnia 2016 at 18:37

radiostacja okolicznosciowa

 

Wspólnie z Warszawskim Klubem Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB nasze stowarzyszenie uruchamia okolicznościową radiostację krótkofalową, która będzie nadawała przez dwa miesiące (25.09-25.11). Znak wywoławczy radiostacji to SN1923AXL. SN to symbol radiostacji okolicznościowych, 1923 to rok uruchomienia Radiostacji Babice a AXL to jej sygnał wywoławczy. Każdy łącznościowiec na świecie, który odbierze nasz sygnał dostanie specjalny dyplom. Już we wrześniu Stare Babice, będą słyszane na całym globie. Nadawanie rozpoczniemy po uroczystościach na cmentarzu wojennym. Dzięki uprzejmości władz możemy zaprosić do naszego namiotu ustawionego przed urzędem gminy Stare Babice. Na miejscu będą mogli państwo porozmawiać nie tylko ze specjalistami od łączności krótkofalowej. Zobaczą państwo również eksperymenty stratosferyczne Politechniki Warszawskiej, umundurowanie żołnierza polskiego z 1939 roku, niepublikowane nigdy wcześniej zdjęcia Radiostacji Babice. Z radością o wszystkim opowiemy. Zapraszamy całe rodziny.

 

Warszawskie Termopile reportaż Urszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej w radiowej jedynce

22 lipca 2016 at 16:06

http://www.polskieradio.pl/7/5201/Artykul/1645076,Warszawskie-Termopile-Urszula-ZoltowskaTomaszewska

 

R1

 

 

R4

 

Czy wyburzą radiostację?

26 maja 2016 at 15:36

Konsultacje z firmą GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w sprawie oceny oddziaływania planowanej budowy gazociągu Rembelszczyzna-Mory na relikty radiostacji Transatlantyckiej w Babicach. Zaniepokojeni planowaną budową gazociągu, który jak wskazywała schematyczna mapa przebiegać ma przez teren Lasu Bemowskiego na granicy gminy Stare Babice i m.st. Warszawy poprosiliśmy o spotkanie z przedstawicielem inwestora i projektantami. Nasza prośba odebrana została bardzo przychylnie i w dniu 19 marca zaproszeni zostaliśmy na spotkanie konsultacyjne. W spotkaniu wzięli udział Stanisław Chrapek członek „Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” oraz Hanna Pilcicka-Ciura Prezes Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. GAZ-SYSTEM reprezentowali: Ksawery Mikosz – kierownik projektu, przedstawiciele inwestora, projektanci, Iwona Dominiak Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej. Przedstawiliśmy nasze obawy co do możliwości zniszczenia podczas budowy reliktów radiostacji, omówiliśmy jej znaczenie dla historii techniki i społeczności lokalnej. Zaprezentowaliśmy wybraną dokumentację fotograficzną. Ważną informacją okazało się wskazanie, iż część reliktów objęta jest wpisem do gminnej ewidencji zabytków (ok. 60% w granicach administracyjnych m.st. Warszawy) oraz, że wykonana została dla nich karta zabytku szczegółowo omawiająca zachowane relikty, ich położenie i stan zachowania. Przedstawiony nam projekt trasy przebiegu gazociągu jak się okazało omija relikty radiostacji. Tu należą się ogromne słowa uznania dla przedstawicieli firmy w tym projektantów, za to, że wykazali się wyczuciem i poszanowaniem dla zabytku – mimo tego, że nieznana im była ani obecna sytuacja formalna, ani tez starania społeczników. W kilku przypadkach zewnętrzna strefa zasięgu (obszar objęcia nie zaś sam wykop pod gazociąg) przylega do reliktów radiostacji i tu wróciliśmy się z prośbą o nieznaczne odsunięcie (przeprojektowanie) lub zwrócenie szczególnej uwagi już podczas budowy na takie zabezpieczenie pozostałości radiostacji, aby pracujący sprzęt nie naruszył ich. Poza oceną oddziaływania budowy na zabytek zaznaczyliśmy historię walk wojny obronnej z 1939 roku, która pozostawiła tu liczne okopy i inne ślady. Wskazaliśmy na potrzebę przeprowadzenia tu badań archeologicznych. Ponadto jak się wydaje nie bez znaczenia dla przyszłej inwestycji okazała się informacja o zlokalizowanym opodal bunkrze niemieckim oraz możliwości odkryć szczątków ludzkich. W opinii przedstawicieli wyżej wymienionych stowarzyszeń, całość inwestycji na terenie Lasu Bemowskiego powinna być objęta nadzorem archeologicznym a w wybranych miejscach powinny zostać przeprowadzone badania archeologiczne. Zaznaczyć pragniemy, że przedstawicielka SNAP OW przy okazji argumentowania o konieczności wykonania badań archeologicznych poinformowała, że SNAP obecnie jest jedynie konsultantem dla stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”.

Strategia rozwoju gminy Stare Babice do 2025 r.

25 maja 2016 at 19:59

Nasze poprawki zostały uwzględnione. Jednym z punktów jest utworzenie Parku Kulturowego!

 

http://www.stare-babice.pl/sites/default/files/attachment/prot-kons-spol_strategii-pop_0.pdf

Wpis TRCN do rejestru zabytków, a może jednak nie?

6 maja 2016 at 18:33

Drodzy koledzy i koleżanki! Wniosek o wpis do rejestru zabytków TRCN złożyliśmy na biuro podawcze MWKZ 11.03 dziś jest 6.05. Brak odpowiedzi ze strony MWKZ jest łamaniem kodeksu postępowania administracyjnego. Brak ochrony pozostałości TRCN jest łamaniem artykułu 5 i 6 oraz preambuły do konstytucji RP!

Gdyby ktoś nie czytał „[…]nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku[…]”

Jak to nazwać?

Czy rzeczywiście „to państwo istnieje tylko teoretycznie”?

Było nie minęło – Radiostacja Babice

29 marca 2016 at 14:40

A to dla tych, którzy nie oglądali:

http://vod.tvp.pl/24533127/radiostacja-babice

ani słowa o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej!

14 marca 2016 at 13:05

„Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku”

ani słowa o Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej!

Wszystkich chętnych, coś z tym zrobić, gorąco zachęcamy do nadsyłania maili do Urzędu Gminy na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl

Pełna treść dokumentu na stronie
http://www.stare-babice.pl/…/n…/konsultacje-spo%C5%82eczne-1

w ten weekend na formularzu konsultacji społecznych złożyliśmy proponowane przez nas poprawki do tego dokumentu.

str. 36 W części „zasoby i jakość środowiska kulturowego”:
(m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, duża liczba stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
zamiana na
(m.in. kościoły w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie, zespół dworsko pałacowy w Lipkowie i zespół pałacowo-parkowy w Zielonkach, cmentarz wojenny w Starych Babicach, relikty Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, duża liczba stanowisk archeologicznych starożytnych i starszych)
Uzasadnienie:
Stołeczny konserwator zabytków wykonał tzw. Białą Kartę dla TRCN (czyli dokumentację konserwatorską). Część TRCN znajdująca się na terenie m.st. Warszawy została wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Około 35% TRCN znajduje się na terenie gminy Stare Babice. Nie ma powodu aby nie uwzględniać jej jako zasób środowiska kulturowego.

str. 62 W części program rozwoju infrastruktury społecznej, dodanie zapisu: Utworzenie Parku Kulturowego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
Uzasadnienie

Uchwałą rady gminy z 10.10.2014 została wyrażona chęć utworzenia Parku Kulturowego. TRCN jest największą atrakcją turystyczną na terenie gminy Stare Babice. Świadczą o tym liczne realizowane programy TV oraz audycje radiowe. Ponadto na mocy zarządzenia 221/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2016, część TRCN znajdująca się na terenie Warszawy została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Co jednoznacznie świadczy o jej zabytkowym charakterze i potrzebie dalszej promocji i ochrony.