Czy to koniec Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej?

25 lutego 2016 at 14:26

Firma Gaz-System S.A. na mocy ustawy specjalnej planuje budowę gazociągu Rembelszczyzna-Mory, okalającego Warszawę od strony zachodniej. Gazociąg ten będzie przebiegał przez teren Lasu Bemowskiego na granicy gminy Stare Babice i m.st. Warszawy.

Budowa ta może się wiązać z całkowitym zniszczeniem wszystkich pozostałości po TRCN w tym unikatowych wartowni, stóp masztów oraz ruin budynku nadawczego!

Czy kolejny zabytek Warszawy zostanie wyburzony?

Prosimy wszystkie organizacje, które mają na względzie zachowanie dóbr kultury o dołączenie do nas we wspólnym apelu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby wpisał TRCN do rejestru zabytków! Nie chcemy blokować inwestycji, chcemy aby została wykonana z poszanowaniem zabytkowych reliktów największej inwestycji radiotechnicznej II RP!

http://www.gaz-system.pl/…/ce…/Rembelszczyzna-Mory_mapka.jpg