Czy wyburzą radiostację?

26 maja 2016 at 15:36

Konsultacje z firmą GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w sprawie oceny oddziaływania planowanej budowy gazociągu Rembelszczyzna-Mory na relikty radiostacji Transatlantyckiej w Babicach. Zaniepokojeni planowaną budową gazociągu, który jak wskazywała schematyczna mapa przebiegać ma przez teren Lasu Bemowskiego na granicy gminy Stare Babice i m.st. Warszawy poprosiliśmy o spotkanie z przedstawicielem inwestora i projektantami. Nasza prośba odebrana została bardzo przychylnie i w dniu 19 marca zaproszeni zostaliśmy na spotkanie konsultacyjne. W spotkaniu wzięli udział Stanisław Chrapek członek „Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” oraz Hanna Pilcicka-Ciura Prezes Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. GAZ-SYSTEM reprezentowali: Ksawery Mikosz – kierownik projektu, przedstawiciele inwestora, projektanci, Iwona Dominiak Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej. Przedstawiliśmy nasze obawy co do możliwości zniszczenia podczas budowy reliktów radiostacji, omówiliśmy jej znaczenie dla historii techniki i społeczności lokalnej. Zaprezentowaliśmy wybraną dokumentację fotograficzną. Ważną informacją okazało się wskazanie, iż część reliktów objęta jest wpisem do gminnej ewidencji zabytków (ok. 60% w granicach administracyjnych m.st. Warszawy) oraz, że wykonana została dla nich karta zabytku szczegółowo omawiająca zachowane relikty, ich położenie i stan zachowania. Przedstawiony nam projekt trasy przebiegu gazociągu jak się okazało omija relikty radiostacji. Tu należą się ogromne słowa uznania dla przedstawicieli firmy w tym projektantów, za to, że wykazali się wyczuciem i poszanowaniem dla zabytku – mimo tego, że nieznana im była ani obecna sytuacja formalna, ani tez starania społeczników. W kilku przypadkach zewnętrzna strefa zasięgu (obszar objęcia nie zaś sam wykop pod gazociąg) przylega do reliktów radiostacji i tu wróciliśmy się z prośbą o nieznaczne odsunięcie (przeprojektowanie) lub zwrócenie szczególnej uwagi już podczas budowy na takie zabezpieczenie pozostałości radiostacji, aby pracujący sprzęt nie naruszył ich. Poza oceną oddziaływania budowy na zabytek zaznaczyliśmy historię walk wojny obronnej z 1939 roku, która pozostawiła tu liczne okopy i inne ślady. Wskazaliśmy na potrzebę przeprowadzenia tu badań archeologicznych. Ponadto jak się wydaje nie bez znaczenia dla przyszłej inwestycji okazała się informacja o zlokalizowanym opodal bunkrze niemieckim oraz możliwości odkryć szczątków ludzkich. W opinii przedstawicieli wyżej wymienionych stowarzyszeń, całość inwestycji na terenie Lasu Bemowskiego powinna być objęta nadzorem archeologicznym a w wybranych miejscach powinny zostać przeprowadzone badania archeologiczne. Zaznaczyć pragniemy, że przedstawicielka SNAP OW przy okazji argumentowania o konieczności wykonania badań archeologicznych poinformowała, że SNAP obecnie jest jedynie konsultantem dla stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”.