Już tylko krok do rejestru zabytków

12 września 2016 at 13:16

Proszę Państwa czekaliśmy dwa lata, przeżyliśmy zmianę Wojewódzkiego Konserwatora i się doczekaliśmy!

Postanowieniem numer 603/2016 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wszczął postępowanie w sprawie wpisu Radiostacji Babice do rejestru zabytków! Nasze stowarzyszenie jest stroną w postępowaniu.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim organizacjom, osobom w tym dziennikarzom, którzy nas wspierali!

Szczególne podziękowania należą się:
– Pani Hannie Pilcickiej-Ciurze Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Warszawie;
– Marcinowi Ładzie wiceprezesowi Związku Oficerów Rezerwy RP;
– Stanisławowi Chrapkowi jednemu z członków założycieli naszego stowarzyszenia;
– Jerzemu Bogdanowi Raczkowi autorowi książki o Radiostacji.

Gratuluję wam koledzy i koleżanki, którzy nas wspieraliście. To jeszcze nie wpis ale jest już bardzo blisko.

Miłego poniedziałku