Petycja do Konserwator Zabytków

18 lutego 2017 at 11:00

Koleżanki i koledzy! Wielka prośba do was. Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu Radiostacji Babice do rejestru zabytków ciągnie się od września zeszłego roku. Opieszałość w tej sprawie jest całkowicie nieuzasadniona.
Stworzyliśmy internetową petycję skierowaną do Pani Konserwator Barbary Jezierskiej.
Prosimy was o podpisy!
https://www.petycjeonline.com/radiostacja-babice