Wiadomość z ostatniej chwili!

25 lutego 2016 at 17:52

Radiostacja na mocy zarządzenia 221/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2016 została ujęta w gminnej ewidencji zabytków!

To jeszcze nie rejestr zabytków ani Park Kulturowy ale to już olbrzymi sukces!

Dziękujemy wszystkim pracownikom biura Stołecznego Konserwatora Zabytków!

Zarząd Stowarzyszenia