Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej

8 marca 2016 at 15:31

Pismo składamy do WKZ w piątek. Wszystkie organizacje chcące nas poprzeć, prosimy o kontakt e-mailowy stowarzyszenie@radiostacjababice.org

Pani-Barbara-Jezierska_radiostacja_4-4_ok