Setna rocznica odzyskania niepodległości – SN1918WAR nadaje!

Setna rocznica odzyskania niepodległości – SN1918WAR nadaje!



Warszawskie Muzeum Niepodległości, wraz ze Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Klubem Łączności Ligi Obrony Kraju – SP5KAB oraz Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową PZK przeprowadziły wspólną akcję, upamiętniającą nie tylko niezwykłe wydarzenie w historii Polski Niepodległej, ale również doniosłą datę dla polskiej radiotechniki. W nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku, z przejętej po Niemcach radiostacji zainstalowanej w warszawskiej Cytadeli, nadano tekst podpisanej kilka dni wcześniej przez Józefa Piłsudskiego depeszy, proklamującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Depesza, przetłumaczona na kilka języków, skierowana została do rządów USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz „wszystkich państw wojujących i neutralnych”. Jej tekst brzmiał następująco:

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.

 

Dnia 11 listopada, wraz z uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, organizowanymi przez Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości), upamiętniliśmy niezwykle ważne dla nas wydarzenie, jakim było nadanie w świat depeszy – jeszcze wtedy Naczelnego Wodza – Józefa Piłsudskiego. Tego dnia rozpoczęła swoją aktywność krótkofalarska stacja amatorska o znaku wywoławczym SN1918WAR (nawiązująca do znaku wywoławczego przejętej przez Polaków radiostacji), która obecna będzie na pasmach fal krótkich do końca 2018 roku. Nadaliśmy – jak to miało miejsce przed stuleciem – tekst depeszy Józefa Piłsudskiego, po czym rozpoczęliśmy normalną działalność krótkofalarską. Szukajcie naszej stacji w  i w amatorskim eterze!

 

 

Radiostacja WAR zamontowana została przez wojska Niemieckie w 1915 roku w działobitni placu broni drogi ukrytej pomiędzy III i IV bastionem Cytadeli Warszawskiej. Nadajnik Telefunken z iskiernikiem wielokrotnym Wiena chłodzonym wentylatorem, generował moc 4 kW. Na dwóch, 70-metrowych masztach rozpięto L-kształtną antenę systemu Marconiego. Cześć odbiorczą stanowił odbiornik detektorowy Telefunken, a także odbiornik “E5”. Radiostacja operowała na fali 900 m, zaś odbiorniki w pasmach 600 – 9000 m.

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją fotograficzną z dzisiejszego wydarzenia.