Cele i działania stowarzyszenia


 

Organizacja, w której skład wchodzą archeolodzy, inżynierowie, historycy, krótkofalowcy, miłośnicy historii i techniki, mieszańcy Starych Babic oraz wiele innych osób zainteresowanych tematyką Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach (Radiostacji Babice) – działającej w latach 1923-1945 największej, radiokomunikacyjnej inwestycji II Rzeczpospolitej.

Jesteśmy nowym stowarzyszeniem, które stawia dopiero pierwsze kroki na drodze swojej działalności, ale od samego początku mamy doskonale sprecyzowane cele. Jesteśmy nie tylko miłośnikami struktur militarnych, czy szerzej przeszłości, ale przede wszystkim jesteśmy przedstawicielami świadomego społeczeństwa, które zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma badanie dziejów człowieka i tego, co po sobie pozostawił. Dlatego jednym z naszych głównych celów jest przeprowadzenie badań interdyscyplinarnych (m.in. badania archeologiczne, LIDAR, analizy za pomocą georadaru) na terenie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej Babice. Pozwolą nam one na szeroko zakrojoną weryfikację stanu wiedzy, jakim dysponujemy obecnie. Ważnym dla nas celem jest edukacja i promowanie świadomości wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie historii i archeologii terenu kompleksu Radiostacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania cyklu zajęć edukacyjnych dla szkół. Planujemy również nawiązanie współpracy z Gminą Stare Babice oraz Bemowo, której celem będzie m.in. stworzenie ścieżek edukacyjno-turystycznych na obszarze kompleksu Radiostacji, czy wspólna organizacja obchodów rocznicowych związanych z funkcjonowaniem radiostacji i wybuchem II Wojny Światowej.

Historia XX wieku bardzo doświadczyła nasz kraj. Jedno z największych osiągnięć przedwojennej techniki – Radiostacja Babice – w ciągu godziny, 16 stycznia 1945 roku legło w gruzach, wysadzone w powietrze rękoma niemieckich saperów. Szwedzi mogą pochwalić się podobną instalacją działającą do dziś w miasteczku Grimeton. Jest ona wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nam pozostały jedynie fragmenty tego wspaniałego i majestatycznego obiektu. Dzięki działalności naszego stowarzyszenia relikty te udało się wpisać do Rejestru Zabytków. W tej chwili walczymy o powołanie na terenie byłej Radiostacji Parku Kulturowego oraz placówki, której wstępna nazwa brzmi “Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”. Pokazywałaby ona nie tylko fascynującą historię Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, ale również historię i osiągnięcia szeroko pojętej, polskiej radiotechniki.