Wesprzyj nas


Nasze działania skupiają się na ochronie, konserwacji, promocji i ekspozycji pozostałości po Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej oraz działalności badawczej w zakresie wszelkich związanych z tym obiektem zagadnień. Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie popularyzacji nauki, ochrony dziedzictwa kulturowego, architektonicznego, krajobrazowego i archeologicznego. W związku z tym, że stowarzyszenie jest organizacją non profit, bardzo liczymy na wasze datki.

Za wszystkie będziemy bardzo wdzięczni.

 

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza

ul. Kutrzeby 52 05-082 Stare Babice

Bank PKO S.A.

nr konta: 19 1240 2034 1111 0010 6574 7367

Tytuł przelewu: “darowizna na cele statutowe”