Nasz zespół


Jarosław Chrapek – urodził się 16 kwietnia 1988 roku w Pruszkowie. Mieszkaniec gminy Stare Babice. W 2012 roku uzyskał tytuł magistra archeologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe ze specjalnoœścią Archeologia podwodna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie student kierunku Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej. W swojej karierze naukowej zajmował się zagadnieniami ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w Polsce, oraz sposobami zagospodarowania fortów Twierdzy Warszawa. W latach 2014-2015 był współpracownikiem przy projekcie finansowanego z Narodowego Centrum Nauki „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałoœci życia i śœmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”. W roku 2015 pracował w ramach nadzorów archeologicznych, przy wydobywaniu butli po broni chemicznej z I Wojny ŚŒwiatowej, w forcie Chrzanów w Warszawie. Autor wielu rozdziałów w książkach z serii „Archaeologica Hereditas”, oraz artykułów publikowanych w „Gazecie Babickiej”. Od lat związany z ochroną i opieką nad Radiostacją Babice. Jego pradziadek Władysław Krejdener był konserwatorem tego obiektu, a babcia Jadwiga naocznym œświadkiem jej wysadzenia przez Niemców. Od 2014 roku członek – założyciel i prezes stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza”. Pomysłodawca utworzenia na terenie Gminy „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”. Realizator projektu „Radiostacja w œświetle niepodległej”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Społecznik z zamiłowania, zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Tomasz Aleksander Miś urodził się 2 lutego 1992 roku we Wrocławiu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Zespołu Szkół Sportowych im. Wandy Rutkiewicz Warszawa-Wilanów. Inżynier kierunków Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność Pojazdy, tok indywidualny Pojazdy Szynowe, 2015) oraz Lotnictwo i Kosmonautyka (specjalność Statki Powietrzne, 2015), magister inżynier kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (specjalność Kosmonautyka, praca dyplomowa z zakresu nukleoniki, 2017). Obecnie doktorant Zakładu Radiokomunikacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Uczestnik balonowych programów kosmicznych BEXUS 22 i BEXUS 27 (SNSA/DLR/ESA/SSC/ZARM), uczestnik 1. edycji programu IGLUNA (Swiss Space Center). Prowadzi badania radiotechniczne z zakresu emisji i propagacji niskich i bardzo niskich częstotliwości w warunkach stratosferycznych i księżycowych. Koordynator Sekcji Balonowej Studenckiego Koła Astronautycznego PW (Wiceprezes Zarządu Koła w kadencji 2015, Prezes w kadencji 2016). Trenuje karate kyokushin oraz kenjutsu.

 

 

 

 

Łukasz Cerbst, rocznik 1976. Absolwent Wydziału Teologii UKSW (specjalnośœć religioznawstwo). Wczeœniej krótko studiował farmację. Majsterkowicz, w 2002 r uzyskał uprawnienia SEP do 1 kV, lecz nigdy nie pracował w zawodzie elektryka. Wieloletni przewodnik w warszawskim Muzeum Techniki NOT. Lubi studiować schematy elektryczne. Miłoœśnik lutownicy, kalafonii i płytek PCB. Buduje hobbistycznie urządzenia radiowe. Od 2013 licencja krótkofalarska i znak wywoławczy SQ5WLH.

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Orda-Sztark – ur. 2 kwietnia 1986. Z wykształcenia technik realizacji dźŸwięku oraz technik-montażysta nagrań dŸźwiękowych, studiował również animację kultury. Na co dzień pracuje w Polskim Radiu jako realizator techniczny. Sporadycznie muzyk-eksperymentator (twórca Laboratorium Muzyki Eksperymentalnej), pasjonat analogowych technik rejestracji dźwięku. Krótkofalowiec o znaku wywoławczym SO5WB, udzielający się w różnych, radioamatorskich organizacjach (klub łącznośœci SP5KAB, Radiowy Biuletyn Informacyjny, Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa, Polski Związek Krótkofalowców).

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Gawryszewski – technik elektronik o specjalności technologia podzespołów i sprzętu elektronicznego, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – mgr inż kierunku Radioelektronika i Telekomunikacja. Od dwóch dekad pracuje w branży telekomunikacyjnej. Miłośnik Puszczy Kampinoskiej, pasjonat wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych. Przewodnik PTTK po Kampinoskim Parku Narodowym (https://www.kampinoski-pn.gov.pl/turystyka/przewodnicy-po-kpn) i pilot turystyczny.