Babice 1923 – Grimeton 2019 – relacja

Babice 1923 – Grimeton 2019 – relacja2 lipca delegacja babickich miłośników historii uczestniczyła w obchodach 15-lecia wpisania szwedzkiej Radiostacji Grimeton, którą uznajemy za bliźniaczą siostrę Radiostacji Babice, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Gminę Stare Babice reprezentował wójt Sławomir Sum-ka, który w imieniu samorządu nawiązał międzynarodowe kontakty z lokalnymi i okręgowymi władzami Szwecji. Na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w Grimeton, nieopodal miejscowości Varberg, w 1924 roku, wybudowano radiostację  umożliwiającą  porozumiewanie  się  z  Ameryką  za pomocą radiotelegrafu. Wykorzystano ten sam co w radiostacji  babickiej  patent  Radio  Corporation  of  America,  urządzenia General Electric Co i alternatory systemu Alexandersona.  Radiostacja  Grimeton  jest  zatem  bliźniaczo  podobna do Radiostacji Babice, która działała na naszym terenie w latach 1923–1945. Polska radiostacja była najsilniejsza w Europie i większa – posiadała 10 wież, w Szwecji jest 6. Nieco inaczej u nas, zapewne ze względu na właściwości  gruntu,  skonstruowano  podstawy  masztów.  Reszta  jest  identyczna,  stąd  uczestnicy  zamorskiej  wyprawy  nie  kryli wzruszenia – to przecież tak, jakby przenieśli się do Babic do roku 1923, a zatem blisko 100 lat wcześniej. Podczas spotkania w Grimeton polska delegacja została miło przyjęta przez dyrektor szwedzkiej radiostacji – Camillę  Lugnet  i  jej  pracowników.  Wójt  Sławomir  Sumka  nawiązał  kontakty  z  władzami  miasta  i  gminy  Varberg  –  Ann-Charlotte  Stenkil  przewodniczącą  Rady  Miejskiej  i Christoferem Bergenblock, jej wiceprzewodniczącym. – Radiostacja Babice powstała z marzeń, stała się symbolem polskiej wolności, której przejawem była swoboda komunikowania się z całym światem. Mimo, że już dziś fizycznie  nie  istnieje,  nadal  jest  obecna  w  sercach  wielu  ludzi,  a  jej  pozostałości  świadczą  o  roli,  jaką  odgrywała  w Europie i na świecie – mówił wójt Sumka w Grimeton. Podczas  spotkania  wystąpił  także  Jarosław  Chrapek  prezes stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna  Centrala  Nadawcza,  przedstawiając  publiczności  prezentację  poświęconą  historii  naszej  radiostacji. Oba wystąpienia zostały bardzo dobrze przyjęte przez przedstawicieli władz i przybyłą publiczność. Gmina Stare Babice została zaproszona do udziału we wspólnych  projektach  finansowanych  przez  Unię  Europejską,  dzięki temu nasze kontakty z Grimeton – obiektem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO mogą się rozwinąć, a babicka gmina i jej historia będą promowane  na  arenie międzynarodowej. Na  zakończenie  ofi-cjalnej  części  spotkania  wójt  Sławomir  Sumka  wręczył  przedstawicielom  władz  szwedzkich  i  dyrekcji  muzeum  książkę  pt.  „Dzieje  Urzędu  Radiotelegraficznego  Babice-Boernerowo”  –  pracę  zbiorową  pod  redakcją  Jerzego  Bogdana Raczka, w której pokazano i opisano dzieje naszej radiostacji. W polskiej delegacji do Grimeton uczestniczyło 12 osób. Byli  to,  oprócz  wymienionych  już  osób,  przedstawiciele:  Klubu  Łączności  Ligi  Obrony  Kraju  SP5KAB,  stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza i stowarzyszenia historycznego Cytadela  z  prezesem  Dariuszem  Parzyszkiem. Był z nami także pan Jan Jaśkiewicz – były kierownik radiostacji w Woli Rasztowskiej i w Raszynie/Łazach. W  Grimeton  obecni  byli  także  członkowie  babickiego  Koła  Związku  Oficerów   Rezerwy   im.   Obrońców   Radiostacji   Babice   z  prezesem Marcinem  Ładą  i  Członkiem  Honorowym  organizacji dr. hab. Dariuszem Śladowskim. Podczas jubileuszowego spotkania rozmawiano o możliwościach współpracy międzynarodowej pod egidą UNESCO – organizacji  wyspecjalizowanej ONZ, skupiającej  obiekty  światowego dziedzictwa  kulturowego  ludzkości.  Warto  wiedzieć,  że  należą  do  nich  m.in.:  piramidy  w  Egipcie,  wieża  Eiffla,  krakowski  Wawel  i  Radiostacja  Grimeton. Gdyby istniała Radiostacja Babice z pewnością także by się znalazła na tej liście…

Tekst: Marcin Łada

Powyższy artykuł Marcina Łady, a także kolejny, traktujący o historii Radiostacji w Babicach i w Grimeton, przeczytać można w ostatnim numerze Gazety Babickiej.