Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską

Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką WarszawskąW dniu dzisiejszym w Gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki z Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Krzysztofem Zarembą . W spotkaniu uczestniczyli również: doc. dr inż. Jacek Cichocki – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Radiotechniki i Technik Multimedialnych PW, dr inż. Zbigniew Gajo – prodziekan ds. studenckich Wydziału EiTI PW oraz doktorant Tomasz A. Miś. Ze strony gminy Stare Babice, w spotkaniu wziął udział także Jarosław Chrapek, specjalista ds. historycznych Domu Kultury Stare Babice.Tematem spotkania było omówienie zasad współpracy między Politechniką Warszawską, a gminą Stare Babice, w dziedzinie kształcenia dzieci i młodzieży, uczęszczającej do babickich szkół w ramach Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka.Owocem rozmów stało się podpisanie porozumienia o współpracy. Dokument obejmuje między innymi organizowanie przez doktorantów Politechniki Warszawskiej pokazów lekcyjnych na terenie gminy oraz nie tylko możliwość zwiedzania przez nasze dzieci Politechniki Warszawskiej, ale także uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach.

Dzięki temu, dzieci i młodzież z terenu gminy Stare Babice zyskały dostęp do jednej z najlepszych polskich uczelni. Kształcenie w kierunku nauk ścisłych zagwarantuje im dobry start w dorosłe życie. Realizacją zadania zajmie się nowo powołane Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka przy Domu Kultury Stare Babice.

Miłym akcentem jest również fakt, że budynek w którym zostało podpisane porozumienie nosi imię profesora Janusza Groszkowskiego, który był członkiem komisji odbiorowej Radiostacji Babice. W ten oto sposób historia zatoczyła piękne koło. Można powiedzieć, że Politechnika Warszawska oraz gmina Stare Babice, są nierozerwalnie ze sobą związane od prawie 100 lat.