Społeczny komitet obchodów jubileuszu 100-lecia Radiostacji Transatlantyckiej Babice.
Radiostacja Babice służąca Polsce do łączności międzykontynentalnej była jedną z głównych strategicznych inwestycji II Rzeczypospolitej, na równi z budową portu w Gdyni czy też Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pierwsze prace koncepcyjne nad tym zagadnieniem rozpoczęły się w 1920 r. jeszcze podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej. W rekordowym czasie półtora roku powstał nowoczesny radiokomunikacyjny olbrzym, składający się z dwóch budynków technicznych oraz 10 wież antenowych, po 126,5 metra wysokości każda. Oficjalne otwarcie Radiostacji Babice miało miejsce 17 listopada 1923 roku z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, wówczas po raz pierwszy nawiązano bezpośrednią łączność ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Radiostacja Babice przez cały okres XX-lecia międzywojennego oddawała Polsce nieocenione usługi. Dzięki niej Polska miała bezpośrednią łączność z całym światem, w tym z giełdą nowojorską. Dzięki szybkiej informacji rozwijała się gospodarka, handel międzynarodowy, nie wspominając już o łączności z Polonią i polskimi transatlantykami.
W związku ze zbliżającą się setną rocznicą uruchomienia radiostacji utworzyliśmy Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice. Komitet integruje i skupia organizacje oraz osoby fizyczne, których głównym celem jest prowadzenie działań na rzecz upamiętnienia bogatej historii Radiostacji Babice. Celem Komitetu jest organizowanie i koordynacja działań w latach 2021 – 2023 związanych z przybliżaniem społeczeństwu historii tego niezwykłego zabytku. Pragniemy stworzyć szeroki front społeczny jednoczących wszystkich, którym bliska jest historia II Rzeczypospolitej, a szczególnie tak wielkiego osiągnięcia gospodarczego jak Radiostacja Babice. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządowych, władz centralnych i ministerstw oraz podmiotów gospodarczych chcących wspierać obchody 100-lecia Radiostacji Babice.
Obchody jubileuszu 100-lecia Radiostacji Transatlantyckiej w latach 2021-2023 w ramach uchwał bądź stanowisk przyjęły już: Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice, Rada Seniorów Gminy Stare Babice, Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Komitet tworzą obecnie następujące organizacje: Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Stowarzyszenie Historyczne Cytadela, Związek Oficerów Rezerwy RP Koło Stare Babice. W skład zespołu wchodzi też wiele osób fizycznych, miłośników historii i techniki radiowej, historyków, krótkofalowców, przedstawiciele wielu zawodów i zainteresowań.
Obecnie pracujemy nad społecznym planem działań do 2023 r., którego elementy sukcesywnie będziemy prezentować. Sztandarowym programem jest wcześniej już uruchomiony plan stworzenia pawilonu wystawowego dedykowanego historii Radiostacji Babice.
Organizacje oraz osoby zainteresowane działaniem i upamiętnianiem historii Radiostacji Babcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami (https://www.facebook.com/radiostacjababice) stowarzyszenie@trcn.pl . Serdecznie zapraszamy do kontaktu i wspierania naszych działań.

Podpisy:
Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza – Jarosław Chrapek
Stowarzyszenie Historyczne Cytadela – Dariusz Parzyszek
Związek Oficerów Rezerwy RP Koło Stare Babice – Marcin Łada