Stanowisko stowarzyszenia w sprawie jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice

Stanowisko stowarzyszenia w sprawie jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice100 lat temu, na terenie Starych Babic rozpoczęto budowę największej inwestycji radiotechnicznej II Rzeczypospolitej – Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, zwanej Radiostacją Babice. Przed nami nadarza się jedyna w swoim rodzaju okazja, aby godnie upamiętnić to epokowe wydarzenie. Nasze stowarzyszenie popiera uchwalenie lat 2021-2023 okresem jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice. Ten niemal 3-letni okres umożliwiłby mądre i skuteczne przygotowanie scenariusza wydarzeń związanych z rocznicą. Potencjał i wagę jubileuszu Radiostacji doceniła Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice, już teraz uchwalając okres 2021-2023 latami jubileuszu Radiostacji, zaś Rada Dzielnicy Bemowo zobowiązała zarząd dzielnicy do organizacji obchodów jubileuszu. Liczymy, że Rada Gminy Stare Babice pójdzie w ich ślady i razem współorganizować będzie rocznicę, dzięki której dziedzictwo Radiostacji Transatlantyckiej nie zostanie zapomniane.
Poniżej tekst naszego oświadczenia w tej sprawie.

 

 

Stanowisko stowarzyszenia w sprawie uchwalenia lat 2021-2023
jubileuszem 100-lecia Radiostacji Babice

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę nie było wydarzeniem jednorazowym, stanowiło proces. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustanowiło Program Wieloletni „Niepodległa”, obejmujący sześcioletni okres 2017-2022, co pozwala na chronologiczne upamiętnienie szeregu wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się Polski niepodległej. Wieloletnie jubileusze nie są rzeczą nową. Obchody 1000-lecia Państwa Polskiego uchwałą Sejmu ustanowiono na lata 1960-1966.
Podobnie odzyskiwanie niepodległości infrastrukturalnej, w tym radiokomunikacyjnej, stanowiło 100 lat temu pewien proces – od zagadnień inżynieryjnych przez podpisywanie umów, budowę, na uroczystych otwarciach kończąc.

Obchody 100-lecia Radiostacji Babice nie mogą ograniczać się do daty 17 listopada 2023 roku, ponieważ do powstania tej najważniejszej inwestycji radiokomunikacyjnej okresu II RP przyczynili się nie tylko politycy uczestniczący w otwarciu, ale również inżynierowie, budowniczowie, planiści etc.
W dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 rozłożenie obchodów jubileuszu Radiostacji Babice na okres trzech lat – 2021-2023 – wydaje się w pełni słuszne z dwóch powodów. Po pierwsze okres ten umożliwi organizację szeregu mniejszych inicjatyw skupiających mniejsze skupiska ludzi, po drugie pozwoli na zaangażowanie się większej liczby podmiotów zainteresowanych organizacją wydarzeń w ramach takich obchodów.

Radiostacja Babice jest jednym z najważniejszych dziedzictw kulturowych naszej gminy i na pewno jedynym dziedzictwem związanym z gminą Stare Babice o skali europejskiej a nawet światowej.
Rozumiejąc znaczenie tego dziedzictwa, Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice ustanowiła lata 2021-2023 latami obchodów jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice, zaś Rada Dzielnicy Bemowo zobowiązała zarząd dzielnicy oraz jednostki jemu podległe do podjęcia wszelkich możliwych inicjatyw edukacyjnych, promocyjnych oraz kulturalnych celem upamiętnienia wyżej wspomnianego wydarzenia już w 2021 roku. Wezwanie to będzie zapewne przedłużane na kolejne lata.

Przyjęcie uchwały w sprawie obchodów jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice na lata 2021-2023 będzie stanowiło wspaniałe narzędzie promocyjne gminy Stare Babice, natomiast odrzucenie takiej uchwały pogrzebie szanse na zarządzenie dziedzictwem kulturowym Radiostacji Babice, tym samym oddając inicjatywę sąsiednim samorządom.

Warto również powołać społeczny komitet programowy 100-lecia Radiostacji, w którego skład stowarzyszenie z chęcią oddeleguje swojego przedstawiciela.