Zrzutka na budowę Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice – kamienia węgielnego pod przyszłe muzeum.

Zrzutka na budowę Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice – kamienia węgielnego pod przyszłe muzeum.

 

Wizją naszego Stowarzyszenia „Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza” jest stworzenie miejsca, w którym upamiętniana byłaby historia Radiostacji Babice oraz polskiej radiotechniki. Celem obecnej zbiórki pieniężnej jest pozyskanie niezbędnych środków  do stworzenia Pawilonu Wystawowego Radiostacji Babice, w którym w nowoczesny multimedialny sposób opowiemy o jej ciekawej historii. Pawilon wystawowy jest zaczątkiem przyszłego „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”.

Zbiórkę zaczynamy w symbolicznym listopadzie 2020 r. – w miesiącu, w którym 97 lat temu uruchomiono oficjalnie radiostację Babice. Wspólnie przywróćmy ją do naszej pamięci!

Zbiórka dostępna jest pod adresem: https://zrzutka.pl/esgy74

W tym miejscu warto przedstawić rys historyczny Radiostacji Babice i rolę w okresie II Rzeczypospolitej.

Radiostacja Babice to jedna z głównych strategicznych inwestycji II Rzeczypospolitej, na równi z budową portu w Gdyni czy też Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku istniała potrzeba posiadania niezależnej i stałej łączności radiowej o skali światowej. Pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły się w 1920 r. jeszcze podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej.  Na lokalizację inwestycji wybrano teren w rejonie Starych Babic. Wybrano najnowocześniejsze w tamtym okresie rozwiązanie łączności radiowej oferowane przez Radio Corporation of America. W rekordowym czasie półtora roku od podstawy powstał radiokomunikacyjny olbrzym, składający się z dwóch budynków technicznych oraz 10 wież antenowych, po 126,5 metra wysokości każda. Całość instalacji radiowych rozciągała się na długości 4 kilometrów. Oprócz obiektu nadawczego w Starych Babicach wybudowano mniejszy w Grodzisku Mazowiecki a biuro operacyjne znajdowało się w Warszawie. Oficjalne otwarcie Radiostacji Babice miało miejsce  17 listopada 1923 roku. Depesze inauguracyjne wymienili między sobą prezydent Polski Stanisław Wojciechowski oraz prezydent USA John Calvin Coolidge, następne zaś minister spraw zagranicznych Roman Dmowski z sekretarzem stanu strony amerykańskiej.

Od tego momentu Radiostacja Transatlantycka służyła dla niepodległej Rzeczpospolitej, wysyłając w świat notowania między giełdą warszawską a Wall Street, depesze dyplomatyczne, informacje Polskiej Agencji Telegraficznej oraz korespondencję prywatną. W 1938 roku, mogliśmy już bezpośrednio wymieniać telegramy z takimi miastami pozaeuropejskimi jak: Nowy Jork, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Kair, Bejrut i Tokio. Rozpoznawalność sylwetek wież radiostacji stała się w przedwojennej Polsce symbolem. Zdobiły one okładki książek, ogłoszenia w gazetach, opakowania papierosów, a nawet stanowiły  element przedwojennego logotypu Polskiego Radia.

W wrześniu 1939 roku w jej rejonie toczyły się ciężkie walki obronne. Centrala nadawała komunikaty w służbie Polsce do 8 września 1939 roku. Po przejęciu Centrali przez Niemców, służyła ona między innymi do komunikacji z U-bootami grasującymi na Atlantyku, czy też jako uzbrojone stanowisko obserwacyjne w czasie Powstania Warszawskiego. 16 stycznia 1945 roku, wycofujące się odziały niemieckie wysadziły całą instalację w powietrze. Do naszych czasów pozostały zachowane ruiny budynków oraz żelbetowe podstawy potężnych wież radiowych, dające wyobrażenie o skali i wielkości obiektu.

Więcej o historii Radiostacji Babice możecie dowiedzieć się z linku https://radiostacjababice.org/historia-trcn/

O Stowarzyszeniu, kim jesteśmy i co osiągnęliśmy.

Jesteśmy grupą pasjonatów historii oraz techniki radiowej, w której skład wchodzą archeolodzy, inżynierowie, historycy, krótkofalowcy, miłośnicy historii i techniki, mieszańcy Starych Babic. Misją jest prowadzeni działań upamiętniających historię Radiostacji Babice oraz realizację formalno-prawnej ochrony i opieki nad zachowanymi pozostałościami radiostacji. Nasze działania  oparte na pięciu filarach, mianowicie: promocji, konserwacji, ekspozycji, ochronie i badaniach archeologicznych.

Najważniejszym osiągnięciem Stowarzyszenia jest uzyskanie w 2017 roku wpisu pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej do Rejestru Zabytków. Daje to prawną ochronę zabytku i zabezpieczenie przed utratą unikalnego dziedzictwa kulturalnego Polski. Nawiązaliśmy bliską współpracę z radiostacją w Grimeton (Szwecja). Istnieje tam do dzisiaj zachowany i technicznie sprawny bliźniaczy do Radiostacji Babice obiekt nadawczy. Obiekt ten wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Więcej o Stowarzyszeniu pod linkiem https://radiostacjababice.org/

Koncepcja Pwilonu Radiostacji Babice.

Założeniem jest wybudowanie nowoczesnego pawilonu wystawowego o powierzchni do 35 m2. Taki obiekt dzięki współpracy z Urzędem Gminy stanie w Starych Babicach, blisko linii komunikacyjnych. Byłby on kluczowym punktem przygotowywanego obecnie szlaku historycznego.

Wystawa będzie zbudowana z wykorzystaniem multimediów, na monitorach wyświetlane będą prezentacje oraz filmy przybliżające historię Radiostacji Babice oraz współczesne działania. Prezentowane będą oryginalne przedmioty radiostacji pochodzące z bogatej kolekcji Stowarzyszenia. Planujemy eksponować makietę Radiostacji Babice, pokazującą w miniaturze cały obiekt. Całość uzupełniać będą plansze wystawowe o historii Radiostacji zawierające  szereg zgromadzonych przez nas zdjęć. Opowiemy również o walkach obronnych w 1939 roku w rejonie radiostacji. Przybliżymy przebieg wydarzeń, pokażemy wyposażenie WP.

 

Budynek pawilonu zaprojektowany jest tak, aby możliwe było oglądanie najważniejszych elementów  wystawy z zewnątrz. W dobie pandemii COVID – 19 chcemy dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Wystawę dodatkowo ożywiać będzie działające stanowisko krótkofalarskie, które będzie symbolicznym ożywieniem Radiostacji Babice, powrotem w eter po ponad 80 latach. Będzie to miejsce gdzie m.in. będą odbywały się pokazy nawiązywania łączności i warsztaty z krótkofalarstwa.

Przeznaczenie zebranych środków

Na realizację pomysłu budowy ekspozycji Radiostacji Babice potrzebujemy zebrać kwotę 120 000 zł. Z tej kwoty sfinansujemy następujące pozycje:

– projekt i budowa pawilonu 80 000 zł

– projekt i aranżacja wystawy 40 000 zł

Uruchomienie Pawilonu Radiostacji Babice planujemy w połowie 2021 r.

Podsumowanie

Sądzimy, że wspólnie jesteśmy w stanie zbudować Muzeum Radiostacji Babice, a pawilon wystawowy będzie tego początkiem i zarazem kamieniem węgielnym! Każdy z nas niewielkim wysiłkiem może wspomóc ideę utrwalenia pamięci o tej wyjątkowej inwestycji okresu II Rzeczypospolitej. Możemy być z niej dumni pamiętając w jak trudnym czasie dla Polski przyszło ją budować, pamiętając również o tym iż sięgnięto po najnowocześniejsze w tamtym okresie rozwiązanie techniczne łączności radiowej. Nasz pasja i zaangażowanie wielu środowisk są gwarancją, iż powstanie muzeum na wysokim poziomie merytorycznym, nowocześnie prezentujące historię Radiostacji Babice.