sierpień 2018

Statut

25 sie , 2018 Bez kategorii

STATUT STOWARZYSZENIA PARK KULTUROWY TRANSATLANTYCKA RADIOTELEGRAFICZNA CENTRALA NADAWCZA

UCHWALONY W DNIU 10 CZERWCA 2015 R.

ze zmianami z dnia 5 Października 2015 r.

(tekst jednolity)

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza –  zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia są Stare Babice.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy  z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.  zm.).  Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może prowadzić […]

Cele i działania stowarzyszenia

25 sie , 2018 Bez kategorii

 

Organizacja, w której skład wchodzą archeolodzy, inżynierowie, historycy, krótkofalowcy, miłośnicy historii i techniki, mieszańcy Starych Babic oraz wiele innych osób zainteresowanych tematyką Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach (Radiostacji Babice) – działającej w latach 1923-1945 największej, radiokomunikacyjnej inwestycji II Rzeczpospolitej.

Jesteśmy nowym stowarzyszeniem, które stawia dopiero pierwsze kroki na drodze swojej działalności, ale od samego początku mamy doskonale sprecyzowane cele. Jesteśmy nie tylko miłośnikami struktur militarnych, czy szerzej przeszłości, ale przede wszystkim jesteśmy przedstawicielami świadomego społeczeństwa, które zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma badanie dziejów człowieka i tego, co po sobie pozostawił. Dlatego jednym z naszych głównych celów jest przeprowadzenie badań interdyscyplinarnych (m.in. badania archeologiczne, LIDAR, analizy za pomocą georadaru) na terenie Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej Babice. […]

Galeria fotograficzna

24 sie , 2018 galeria na głównej

Galeria fotograficzna

Zapraszamy do zapoznania się z albumami z fotografiami babickiej radiostacji z okresu jej świetności, jak również zdjęcia dokumentujące działania naszego Stowarzyszenia.

History of TRCN

13 sie , 2018 trcn-history

History of TRCN

After Poland regained its independence in November 1918, the newly reborn state suffered from the lack of efficient and modern means of communication with foreign countries. The radiotelegraph stations occupied in Warsaw, Poznań and Lublin, taken over by the occupants, were obsolete at that time and did not meet the necessary requirements.