grudzień 2021

Stratospheric experiment – we invite you to cooperation!

14 gru , 2021 aktualności

Last year’s stratospheric experiment with an inductive device operating at a frequency of 14.2 kHz with an airborne antenna with an electrical length of 400 m, conducted under a balloon up to the altitude of 29164 m above sea level, provided – albeit with some issues – a lot of new data. Despite the very low emitted power, caused by both the low efficiency of the antenna and the requirement of the inductive device, we received a very large number of positive reports – almost 23% of the total amount of all reports (the best results were obtained with the use of a longwire antenna and kiwiSDR). The processing […]

Eksperyment stratosferczyny – zapraszamy do współpracy!

13 gru , 2021 aktualności

Zeszłoroczny stratosferyczny eksperyment z urządzeniem indukcyjnym pracującym na częstotliwości 14.2 kHz z latającą anteną o długości elektrycznej 400 m, przeprowadzony pod balonem do wysokości 29164 m n. p. m., dostarczył – choć nie bez kilku problemów – wielu nowych danych. Pomimo bardzo niewielkiej mocy emitowanej, spowodowanej zarówno niską sprawnością anteny, jak i wymogiem urządzenia indukcyjnego, otrzymaliśmy bardzo dużą liczbę raportów pozytywnych – niemalże 23% z całkowitej puli wszystkich zgłoszeń (najlepsze wyniki uzyskiwano przy pomocy anten odbiorczych typu longwire i kiwiSDR). Obróbka uzyskanych danych obejmuje nie tylko analizę samych raportów, ale i ich umiejscowienie względem wysokości lotu oraz sytuacji geograficznej. Pod względem sprzętowym, po wylądowaniu eksperymentu, udało się określić elementy układu wymagające zmodernizowania sposobu odprowadzania ciepła – brak powietrza uniemożliwia […]