Archiwum aktualności

Stratospheric experiment – we invite you to cooperation!


14 grudnia 2021

Last year’s stratospheric experiment with an inductive device operating at a frequency of 14.2 kHz with an airborne antenna with an electrical length of 400 m, conducted under a balloon up to the altitude of 29164 m above sea level, provided – albeit with some issues – a lot of new data. Despite the very low emitted power, caused by both the low efficiency of the antenna and the requirement of the inductive device, we received a very large number of positive reports – almost 23% of the total amount of all reports (the best results were obtained with the use of a longwire antenna and kiwiSDR). The processing […]

Więcej

Eksperyment stratosferczyny – zapraszamy do współpracy!


13 grudnia 2021

Zeszłoroczny stratosferyczny eksperyment z urządzeniem indukcyjnym pracującym na częstotliwości 14.2 kHz z latającą anteną o długości elektrycznej 400 m, przeprowadzony pod balonem do wysokości 29164 m n. p. m., dostarczył – choć nie bez kilku problemów – wielu nowych danych. Pomimo bardzo niewielkiej mocy emitowanej, spowodowanej zarówno niską sprawnością anteny, jak i wymogiem urządzenia indukcyjnego, otrzymaliśmy bardzo dużą liczbę raportów pozytywnych – niemalże 23% z całkowitej puli wszystkich zgłoszeń (najlepsze wyniki uzyskiwano przy pomocy anten odbiorczych typu longwire i kiwiSDR). Obróbka uzyskanych danych obejmuje nie tylko analizę samych raportów, ale i ich umiejscowienie względem wysokości lotu oraz sytuacji geograficznej. Pod względem sprzętowym, po wylądowaniu eksperymentu, udało się określić elementy układu wymagające zmodernizowania sposobu odprowadzania ciepła – brak powietrza uniemożliwia […]

Więcej

Wrocławskie skarby z TRCN

<?php the_title(); ?>

15 czerwca 2021

Obecnie (2020, 2021…) pojawia się średnio jedno nowe, nieznane wcześniej zdjęcie TRCN na miesiąc. Często są to zdjęcia wykonane przez Niemców w latach 40. – mimo trudnych czasów aparaty fotograficzne były wtedy często spotykane, co znajduje potwierdzenie również u powstańców warszawskich. Zdjęć z lat wcześniejszych, prezentujących Radiostację Transatlantycką i jej urządzenia w czasach swojej świetności, pojawiało się znacznie mniej – całe szczęście, do czasu…

Część materiałów zdjęciowych odkrytych w poprzednich latach ukazuje TRCN również w formie modeli, grafik i eksponatów (podzespołów urządzeń nadawczych i antenowych), prezentowanych  na wydarzeniach związanych z promocją polskich osiągnięć technicznych i przemysłu, w tym Międzynarodowych Targach Poznańskich 1929 i 1930. Ogromnych rozmiarów model całej radiostacji (wraz z budynkami administracyjnymi), zrywalne wsporniki przewodów pojemnościowych anteny, izolatory „grzybowe”, dysk alternatora […]

Więcej

Społeczny komitet obchodów jubileuszu 100-lecia Radiostacji Transatlantyckiej Babice.


11 kwietnia 2021

Radiostacja Babice służąca Polsce do łączności międzykontynentalnej była jedną z głównych strategicznych inwestycji II Rzeczypospolitej, na równi z budową portu w Gdyni czy też Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pierwsze prace koncepcyjne nad tym zagadnieniem rozpoczęły się w 1920 r. jeszcze podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej. W rekordowym czasie półtora roku powstał nowoczesny radiokomunikacyjny olbrzym, składający się z dwóch budynków technicznych oraz 10 wież antenowych, po 126,5 metra wysokości każda. Oficjalne otwarcie Radiostacji Babice miało miejsce 17 listopada 1923 roku z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, wówczas po raz pierwszy nawiązano bezpośrednią łączność ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Radiostacja Babice przez cały okres XX-lecia międzywojennego oddawała Polsce nieocenione usługi. Dzięki niej Polska miała bezpośrednią łączność z całym światem, w tym z giełdą nowojorską. Dzięki […]

Więcej

Radiostacja w Lesie, Las w Radiostacji – o dzisiejszej symbiozie TRCN i Lasu Bemowskiego

<?php the_title(); ?>

22 marca 2021

„Na budowę stacji nadawczej transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej, już następnego dnia po podpisaniu umowy, tj. 5 sierpnia 1921 roku, Rada Ministrów przyznała Ministerstwu Poczt i Telegrafów teren na rozległych, pustych wówczas, obszarach państwowych o powierzchni 460 ha na zachodnim skraju Powązkowskiego Pola Wojskowego, pomiędzy wsiami: Blizne, Stare Babice, Gać, Klaudyn i Wawrzyszew. Teren ten stanowił własność Skarbu Państwa” [1].

Zniszczona przez hitlerowskiego okupanta 16 stycznia 1945 r. Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza (Radiostacja Babice) po zakończeniu II Wojny Światowej powróciła w eter jedynie częściowo – nadajniki i systemy antenowe krótkofalowe kontynuowały działalność do 1950 r., gdy zostały przeniesione do nowo utworzonych ośrodków nadawczych w Leszczynce i Wiązownej-Radiówku. Zniszczone wieże dwóch anten wielostrojonych systemu Alexandersona oraz wysadzony w powietrze budynek nadajnika VLF (na bardzo niskie […]

Więcej

Stanowisko stowarzyszenia w sprawie jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice

<?php the_title(); ?>

24 lutego 2021

100 lat temu, na terenie Starych Babic rozpoczęto budowę największej inwestycji radiotechnicznej II Rzeczypospolitej – Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej, zwanej Radiostacją Babice. Przed nami nadarza się jedyna w swoim rodzaju okazja, aby godnie upamiętnić to epokowe wydarzenie. Nasze stowarzyszenie popiera uchwalenie lat 2021-2023 okresem jubileuszu 100-lecia Radiostacji Babice. Ten niemal 3-letni okres umożliwiłby mądre i skuteczne przygotowanie scenariusza wydarzeń związanych z rocznicą. Potencjał i wagę jubileuszu Radiostacji doceniła Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice, już teraz uchwalając okres 2021-2023 latami jubileuszu Radiostacji, zaś Rada Dzielnicy Bemowo zobowiązała zarząd dzielnicy do organizacji obchodów jubileuszu. Liczymy, że Rada Gminy Stare Babice pójdzie w ich ślady i razem współorganizować będzie rocznicę, dzięki której dziedzictwo Radiostacji Transatlantyckiej nie zostanie […]

Więcej

Do stratosfery! / To the stratosphere!

<?php the_title(); ?>

8 września 2020

(English below)

Zaplanowany po raz pierwszy w 2014 r., w 2020 r. wreszcie doczeka się realizacji – pomysł „przywrócenia” TRCN, ale w stratosferze, tam, gdzie nie istnieją ograniczenia mechaniczne na wysokości anten, a osiągnięty zasięg może być gigantyczny.
Na 12 września 2020 r. zaplanowano start balonu stratosferycznego z lotniska Politechniki Warszawskiej Przasnysz-Sierakowo w celu wykonania badań atmosfery – pomiaru promieniowania UV, wykonania nagrań kamerą szybkoklatkową oraz przeprowadzenia eksperymentu indukcyjnego na częstotliwości 14.2 kHz przy użyciu specjalnego systemu antenowego.
System indukcyjny wykorzystuje zmodyfikowany nadajnik długofalowy (emisja A1, niekluczowana) z projektu GLACiER Politechniki Warszawskiej, zrealizowanego w ramach programu IGLUNA – a Habitat in Ice (ESA_Lab / Swiss Space Center). Moc nadajnika, ze względu na odgórne ograniczenia emisyjne dla tego rodzaju urządzeń […]

Więcej

Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską

<?php the_title(); ?>

5 lutego 2020

W dniu dzisiejszym w Gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki z Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Krzysztofem Zarembą . W spotkaniu uczestniczyli również: doc. dr inż. Jacek Cichocki – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Radiotechniki i Technik Multimedialnych PW, dr inż. Zbigniew Gajo – prodziekan ds. studenckich Wydziału EiTI PW oraz doktorant Tomasz A. Miś. Ze strony gminy Stare Babice, w spotkaniu wziął udział także Jarosław Chrapek, specjalista ds. historycznych Domu Kultury Stare Babice.Tematem spotkania było omówienie zasad współpracy między Politechniką Warszawską, a gminą Stare Babice, w dziedzinie kształcenia dzieci i młodzieży, uczęszczającej do babickich szkół w ramach Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka.Owocem rozmów stało się podpisanie porozumienia o współpracy. Dokument obejmuje między innymi organizowanie […]

Więcej

Polskie Radio dla Zagranicy o gali w Starych Babicach

<?php the_title(); ?>

30 stycznia 2020

W najblizszą sobotę, 1 lutego o godzinie 17:30, Polskie Radio dla Zagranicy wyemituje relację z gali inaugurującej powołanie “Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka” w Starych Babicach.

Zachęcamy do słuchania szczególnie na falach średnich, 1386 kHz.

Gala inaugurująca “Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”

<?php the_title(); ?>

29 stycznia 2020

W minioną sobotę (25.01) w sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, odbyła się uroczysta gala inaugurująca działalność „Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka” (przy Domu Kultury). Gala została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uczestnikami uroczystości byli między innymi: szef gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, wicestarosta powiatu Warszawskiego – Zachodniego, Wojciech Białas a także przedstawiciele sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządu powiatu, rady gminy Stare Babice oraz wójtowie i burmistrzowie reprezentujący okoliczne gminy. Na sali zasiedli również przedstawiciele świata nauki, biznesu, przemysłu i handlu oraz liczne stowarzyszenia i fundacje. Specjalnymi gośćmi była delegacja ze Szwecji, z dyrektor Radiostacji Grimeton, Camillą Lugnet na czele. Gala rozpoczęła się od powitania zasiadających […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 8)

<?php the_title(); ?>

10 grudnia 2019

Od czasu ostatniego wpisu minęło kilka miesięcy – a działo się dużo i owocnie!

Oczyszczony kocioł lamp FQS 15-1 stopnia N4 modulatora (z sukcesem wyposażony w lampę Telefunkena i eleganckie, szklane dekle otworów pustych) oraz oba stopnie wzbudzające zostały na stałe podłączone do uziemienia przy użyciu oryginalnych, ebonitowych uziemiaczy. Wzbudnik N2 uzyskał odbudowany dławik (złożony z cewek koszykowych, plecionych) zasilania siatki sterującej (G1) obu FQS-ów – obecnie oczekuje na uzupełnienie połączeń kablowych. Naprawiono również uszkodzenie wejścia sygnałowego ze wzorca częstotliwości. Obecnie wzbudnikowi (oprócz kilku łączników kablowych) nie brakuje już żadnego elementu – zlikwidowano mu wszystkie braki powstałe wskutek dewastacji.

Wyremontowano wszystkie zachowane cewki nadajnika – uzupełniono ich brakujące okablowanie (czerwone przewody). Indukcyjności tak zreperowanych cewek wróciły do wartości […]

Więcej

Nadajnik “Mewa 3” – dar dla stowarzyszenia od firmy Emitel

<?php the_title(); ?>

2 sierpnia 2019

Dzisiejszego popołudnia powróciliśmy do Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego Raszyn/Łazy celem pozyskania niezwykłych eksponatów. Dzięki uprzejmości firmy Emitel, nasze stowarzyszenie weszło w posiadanie kultowego nadajnika krótkofalowego “Mewa 3”. Nadajnik ten był swego czasu standardowym wyposażeniem polskich jednostek pływających, pracował telegrafią oraz emisją jednowstęgową podając na antenę moc 1 kilowata. “Mewa” znalazła już godne lokum na Politechnice Warszawskiej, gdzie przejdzie gruntowny remont.

Otrzymaliśmy również cenny historycznie eksponat w postaci transformatora antenowego (desymetryzatora, tzw. baluna) RH Minns Baluns Ltd. ze słynnej stacji brzegowej SPH Gdynia Radio na gdyńskim Oksywiu. Transformator współpracował z nadajnikiem o mocy 10 kilowatów i zapewne również czeka go nowe życie w służbie tym razem SPW Radio Warszawa.

Poniżej kilka fotografii tych niezwykłych eksponatów. Zwracamy uwagę na częstotliwość […]

Więcej

Babice 1923 – Grimeton 2019 – relacja

<?php the_title(); ?>

1 sierpnia 2019

2 lipca delegacja babickich miłośników historii uczestniczyła w obchodach 15-lecia wpisania szwedzkiej Radiostacji Grimeton, którą uznajemy za bliźniaczą siostrę Radiostacji Babice, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Gminę Stare Babice reprezentował wójt Sławomir Sum-ka, który w imieniu samorządu nawiązał międzynarodowe kontakty z lokalnymi i okręgowymi władzami Szwecji. Na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w Grimeton, nieopodal miejscowości Varberg, w 1924 roku, wybudowano radiostację  umożliwiającą  porozumiewanie  się  z  Ameryką  za pomocą radiotelegrafu. Wykorzystano ten sam co w radiostacji  babickiej  patent  Radio  Corporation  of  America,  urządzenia General Electric Co i alternatory systemu Alexandersona.  Radiostacja  Grimeton  jest  zatem  bliźniaczo  podobna do Radiostacji Babice, która działała na naszym terenie w latach 1923–1945. Polska radiostacja była najsilniejsza w Europie i większa – posiadała 10 wież, w Szwecji […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 7)

<?php the_title(); ?>

31 lipca 2019

W lato przy Brownie Boverim praca wre.

Oba zachowane (i jeden już po rozruchu na lampach sztucznych!) stopnie wzbudzające nadajnika (a właściwie dwóch nadajników, N1 i N2) wymagają doprowadzenia z generatora sygnału już wzmocnionego do (oryginalnie) 0,2 kW – tę czynność wykonywały tranzystorowe przedwzmacniacze, początkowo pracujące w architekturze łańcuchowej, później zmienione przez pana dyr. Czowgana na urządzenia pracujące w klasie D i sterowane przez stosowny układy cyfrowe. Niestety, w ratowanym nadajniku brak było obu tych urządzeń – ich kaseta, umieszczona w racku wzbudnika, ziała pustością.

Koniecznością stała się budowa przedwzmacniaczy od podstaw – powstał jeden, prototypowy egzemplarz wg oryginalnej dokumentacji Brown Boveri (i już są z nim problemy…) oraz dwa zupełnie nowe – pracujące w klasie C, posiadające po jednym tranzystorze POWER MOSFET z przykręcanymi radiatorami, z możliwością nastawiania natężenia […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 6)

<?php the_title(); ?>

15 maja 2019

Uruchomiony na mocy “laboratoryjnej” pierwszy fragment SL 61 B3 przygotowywany jest na zwiększenie mocy według pierwotnego schematu – między generator wzbudzający a wzbudniki (excitery) nadajnika włączone zostaną tranzystorowe przedwzmacniacze z indywidualnymi zasilaczami po 0,2 kW każdy. Zachowane są oba typy zasilaczy przedwzmacniaczy – jeden wg projektu dyr. Czowgana, jeden oryginalny (szwajcarski). Zasilacz pana Czowgana przeszedł czyszczenie, przegląd i próbne uruchomienia, zasilacz szwajcarski oczekuje na swoją kolej. Tranzystorowy przedwzmacniacz został odbudowany wg pierwotnego projektu Brown Boveri (płytka YMB 01) w formie wzmacniacza kaskadowego klasy C, jednak jego praca nie jest satysfakcjonująca i będzie on wymagał kilku usprawnień (dokumentacja techniczna nie jest kompletna). Dalsze uruchamianie nadajnika odbędzie się na prostych przedwzmacniaczach tymczasowych, opartych o tranzystory POWER MOSFET w ilości jednej lub […]

Więcej

Radiostacja Babice i RCN Konstantynów na 23 Pikniku Naukowym

<?php the_title(); ?>

13 maja 2019

W tym roku postanowiliśmy pójść w ślady wielu innych organizacji i zgłosić się na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie. Impreza odbyła się 11 maja; zostaliśmy umieszczeni w Strefie Cywilizacji, stosunkowo blisko wystawy Polskiego Radia. By uniknąć konfuzji, namiot dumnie zdobił “dwustacyjny” napis: “Radiostacja Babice / RCN Konstantynów” – jako, że postanowiliśmy część ekspozycji poświęcić właśnie temu drugiemu centrum. Od godziny 11 do 20 (a nawet późniejszej) odwiedziły nas setki osób, dostając m. in. książki o Radiostacji Babice, piny z naszym logo oraz dwustronne reprinty prospektów z Warszawskiej Radiostacji Centralnej. Na naszym stoisku można było m. in. pogłówkować, który fragment izolatora z Radiostacji Babice znajdował się w którym miejscu cewki i jaką pełnił funkcję, obejrzeć reprodukcje […]

Więcej

SPW Radio Warszawa

<?php the_title(); ?>

1 kwietnia 2019

 

 

„Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka” – instytucja, której koncepcję nakreśliło Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, w zamierzeniu opowiadać ma niezwykłą historię polskiej radiotechniki i radiofonii. Jej motyw przewodni i hasło stanowi oczywiście Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna („Radiostacja Babice”) – najważniejsza inwestycja radiotechniczna II Rzeczypospolitej i jedna z najważniejszych tego typu inwestycji w historii naszego kraju. Obok działalności typowo muzealnej i badawczo-historycznej, szczególnie silny nacisk położyć należy na działalność edukacyjną (stąd „Centrum Nauki”), żywo promującą zagadnienia, którym planowana instytucja ma być poświęcona. Jednocześnie „Muzeum i Centrum Nauki” ma za zadanie w pewnym sensie wskrzesić Radiostację Babice, napisać nowy rozdział jej historii. Symbolicznym tego aktem byłoby zaistnienie Radiostacji na falach radiowego eteru.

 

Fale krótkie

Fale krótkie […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 5)

<?php the_title(); ?>

17 lutego 2019

Przełom stycznia i lutego 2019 r. okazał się niezwykle pracowity. Wzbudniki (drivery) wielkiej częstotliwości przeszły wstępne próby wyczyszczenia niektórych ich obszarów (usunięcie brudu, patyna – zresztą nie nieprzewodząca – została). Na jaw wyszły duże różnice między nimi – wzbudnik N1, dostosowywany do pracy z niską mocą (20 kW – testy z nadawaniem z fidera, nominalnie 75 kW), posiada zupełnie inny niż fabryczny układ transformujący impedancję wejściową – zamiast pojedynczego induktora “wyrosły” trzy, wraz ze złożonym układem kondensatorów (tzw. “czekoladek”). Wzbudnik N2 posiada wyposażenie wejściowe fabryczne; posiadał mechanicznie odłączoną linię sygnałową od doprowadzeń do siatek lamp. Zdewastowane rezystory z węglików spiekanych i boczniki prądowe, podłączone do siatek ekranujących (g2) lamp FQS 15-1 w obu urządzeniach […]

Więcej

Operacja przeniesienia izolatora podstawy masztu RCN Konstantynów

<?php the_title(); ?>

1 lutego 2019

31 stycznia 2019 r. po 30, 40, 45? latach od “zamieszkania”w RCN Konstantynów, słynny już zapasowy izolator podstawy masztu – wysoka na ok. 2,7 m porcelanowa “klepsydra”, wyprodukowana przez Rosenthal Technik AG, wzmocniona stalowymi obejmami i ściągami – nauczył się latać. Z “drobną” pomocą dźwigu HDS. Nastąpiła długo oczekiwana przeprowadzka izolatora do naszego Stowarzyszenia.
Izolator w RCN Konstantynów spoczywał na betonowej podstawie, obrośniętej na przestrzeni lat wątłą samosiejką. Po oddrutowaniu blachy osłaniającej izolator od dwóch boków i oczyszczeniu miejsca dostępu dla dźwigu (od góry), do górnych ściągów izolatora uwiązane zostały grube pasy nośne. Po krótkim siłowaniu się ramienia dźwigu z zamarzniętym betonem izolator sprężyście odskoczył od podstawy i swobodnie zawisł na haku, po czym prawie majestatycznie przefrunął na pokład pojazdu. Zabezpieczony łącznie […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 4)

<?php the_title(); ?>

20 stycznia 2019

W styczniu 2019 r. ukończone zostało czyszczenie i sprawdzanie układów sterowania i automatyki części N1 – całość została ostrożnie złożona, obecnie oczekuje na uzupełnienie okablowania, wymianę jednego z kondensatorów na jednej z płytek logiki i próby uruchomienia na zasilaniu laboratoryjnym (z pominięciem sieci).
Dogłębnie wyczyszczony został układ nazwany “AMS nr 2” – zbudowany zapewne przez p. dyr. Czowgana w tym samym czasie, co nowy wzmacniacz tranzystorowy w. cz. i jego zasilacz, najprawdopodobniej umożliwiał dostarczenie sygnału małej mocy do ostatniego stopnia modulatora (N5, lampy BTS 150-2 nr V11 i V12) z pominięciem stopni N1-N4 (konstrukcja pracowała w części nadajnika przerobionej na 20 kW). Układ zasilany jest napięciem sieciowym 220 V, posiada wejścia sygnałowe dla obu lamp, potężne filtry RC, prostowniki napięcia sieciowego, dwa wzmacniacze operacyjne […]

Więcej

Radiostacja Transatlantycka odbudowana!… wprawdzie w skali 1:2000

<?php the_title(); ?>

14 stycznia 2019

16 stycznia przypada 74 rocznica wysadzenia przez Niemców Radiostacji Babice!

Wysadzenie wież radiostacji oraz urządzeń i budynków rozpoczęło się od godziny 14.00, na kilkanaście godzin przed wkroczeniem wojsk Polskich do Boernerowa. Niemcy uprzednio ostrzegli okoliczną ludność aby pozalepiali szyby w domach. Wstrząsy upadających wież były odczuwalne na ziemi – wiele kilometrów dalej.

Nie ma obecnie radiostacji Boernerowo… Dumne, bodące niebo 126-metrowe wieże z 46 metrowymi poprzeczkami, które od 1923 roku urągały niebu, podły ofiarą niemieckiej furii zniszczenia określanej przez niemieckiego kierownika radiostacji Kielera, jako “Notweuttigkart” – złośliwość wojenna. I znowu nad 4-kilometrową równiną pomiędzy Latchorzewem, Gacią oraz fortem II-a i Klaudynem rozpostarł się tylko błękit czystego nieba, jak ongiś. Znikły konstrukcje w przestworzach i obłokach.

…Radiostacja Boernerowo… zasługuje na to, by wskrzesić ją w pamięci i przekazać potomnym przed zapadnięciem […]

Więcej

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

<?php the_title(); ?>

7 stycznia 2019

7 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i kilku organizacji społecznych, w tym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. W spotkaniu oprócz osób wymienionych uczestniczyli: Wiceburmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Hanna Głowacka, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z zastępcą wójta Tomaszem Szubą, wiązek Oficerów Rezerwy RP reprezentowany przez Marcina Ładę, radny Dzielnicy Bemowo oraz Prezes Oddziału Bemowo Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Maciej Bartosiak, Prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN Jarosław Chrapek, Prezes Stowarzyszenia Historycznego Cytadela Dariusz Parzyszek, Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury Maciej Jasiński oraz koordynator Mazowieckiej […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 3)

<?php the_title(); ?>

14 grudnia 2018

Mnóstwo części, jak je znów połączyć? Demontowany ostrożnie acz w pośpiechu nadajnik powoli w nowym miejscu odzyskuje swoją strukturę dzięki wglądowi w oryginalną dokumentację techniczną Brown Boveri. Skompletowany został stopień transformujący impedancję ze wzbudnika N2 do końcowego stopnia mocy N2. Naprawione zostały pozostałe, już przywiezione do laboratorium cewki (na chwilę obecną: przejście ze wzbudnika do stopnia końcowego oraz układy odsprzężenia siatek ekranujących lamp FQS 15-1) – część z nich była rozpadnięta i zdewastowana, obecnie sytuacja jest opanowana.
Zakończone zostało czyszczenie większości układu automatyki N1 (moc zredukowana do 20 kW) – uzdatniony jest panel kontrolno-przyciskowy, transformatory, zestaw licznikowy, zestaw kontroli zamknięcia kontenerów nadajnika oraz (dodatkowo) tłumik zamontowany pierwotnie obok tranzystorowego wzmacniacza wstępnego w. cz. Stacyjka N1 już […]

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 2)

<?php the_title(); ?>

8 grudnia 2018

W nadajniku Brown Boveri SL 61 B3 gigantyczną moc 2×1000 kW generował końcowy, triodowy stopień mocy, modulowany przez pięciostopniowy, lampowy modulator i tranzystorowo-lampowy, dwustopniowy wzmacniacz sygnału wielkiej częstotliwości. W piątek 7 grudnia 2018 r. do naszego laboratorium-sanatorium do zachowanych obu lampowych stopni sterujących w. cz. dotarł jedyny zachowany (lecz bez triod BTS 150-2…) końcowy układ dużej mocy – pochodzący z części N1 nadajnika zestaw wspólnych poziomych płyt uziemiających z przyłączami żarzenia lamp oraz zestawami porcelanowych kondensatorów wtyczkowych obwodów siatki (kondensatory zdjęto w trakcie demontażu, by odciążyć konstrukcję). Przy żadnej z trzech części układu nie zachowały się niestety klemy lamp. Uratowano natomiast trzy kaptury (Brown Boveri HR 200 977 R1) chłodzące górne części lamp, rury powietrznego układu […]

Więcej

Wigilijna transmisja radiostacji SAQ

<?php the_title(); ?>

5 grudnia 2018

Jak co roku w Wigilię na częstotliwości 17,2 kHz, będziemy mieli okazję wysłuchać okolicznościowej transmisji z zabytkowej radiostacji SAQ w szwedzkiej miejscowości Grimeton, “młodszej siostry” Radiostacji Babice. Rozruch alternatora Alexandersona planowany jest od godziny 7:30 UTC, zaś właściwa transmisja rozpocząć ma się o godzinie 8:00 UTC. Stacja wysyła karty QSL za nasłuch.

Przy okazji w amatorskim eterze aktywna będzie stacja SK6SAQ.

Więcej informacji o okolicznościowej transmisji…

Więcej

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 1)

<?php the_title(); ?>

30 listopada 2018

Po 15 latach od oficjalnego zamknięcia Radiowego Centrum Nadawczego Konstantynów, znajdujący się w nim nadajnik radiowy Brown Boveri SL 61 B3 o mocy 2 megawatów, dzięki życzliwości Orange Polska przekazany w lipcu br. naszemu Stowarzyszeniu na cele historyczne, doczekał się swoistego “sanatorium” – pomocną dłoń wyciągnął Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Podstawowe komponenty nadajnika są obecnie (listopad 2018 r.) przenoszone na jego teren do specjalnego, bezokiennego i pilnie strzeżonego pomieszczenia, w którym przejdą kompleksowy przegląd oraz – miejmy nadzieję – próbne uruchomienia.

Wyłożony blachą ze wszystkich stron pokój mieści już oba stopnie sterujące nadajnika (sterujące stopniami dużej mocy), mimiczne układy kontrolne, automatykę nadajnika (obu jego części – N1 i N2), potężne induktory […]

Więcej

Wirtualny przewodnik po Radiostacji Babice

<?php the_title(); ?>

28 listopada 2018

Przewodnik Radiostacja Babice to kompleksowe narzędzie, które przeniesie nas w czasy II RP. Dzięki niemu poznacie jedną z największych inwestycji przedwojennej Polski – Transatlantycką Centralę Radiotelegraficzną. Wybudowana w latach 1921-1923, połączyła Polskę z całym światem. Aplikacja mobilna w przystępny sposób opowie Wam historię od momentu wybudowania Radiostacji, aż po czasy obecne. Każdy z dwunastu przystanków na trasie wycieczki opatrzony jest unikatowymi zdjęciami. Aplikacja, umiejscawia na historycznej mapie punkty, które możemy z większym bądź mniejszym trudem odnaleźć po dziś dzień w terenie. Mimo, iż w nawigacji widzimy mapę historyczną, to punkt współrzędnych GPS wskazuje nasze realne położenie. W ten sposób, możemy zwiedzić w lesie Bemowskim fundamenty 10 olbrzymich wież, ruiny budynku radionadawczego oraz osiedle Boernerowo. Wszystkie materiały, udostępnione w aplikacji pochodzą ze zbiorów własnych Stowarzyszenia […]

Więcej

“Zapomniana Radiostacja” – reportaż Pawła Szeromskiego w Programie 3 Polskiego Radia

<?php the_title(); ?>

W niedzielę, 26 listopada w radiowej Trójce, w ramach “Laboratorium Reportażu”, wyemitowano 50-minutowy reportaż Pawła Szeromskiego pod tytułem “Zapomniana Radiostacja”, opowiadający o historii Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Polecamy!

Audycja do odsłuchania pod tym linkiem

 

 

Setna rocznica odzyskania niepodległości – SN1918WAR nadaje!

<?php the_title(); ?>

11 listopada 2018

Warszawskie Muzeum Niepodległości, wraz ze Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Klubem Łączności Ligi Obrony Kraju – SP5KAB oraz Mazowiecką Amatorską Siecią Ratunkową PZK przeprowadziły wspólną akcję, upamiętniającą nie tylko niezwykłe wydarzenie w historii Polski Niepodległej, ale również doniosłą datę dla polskiej radiotechniki. W nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku, z przejętej po Niemcach radiostacji zainstalowanej w warszawskiej Cytadeli, nadano tekst podpisanej kilka dni wcześniej przez Józefa Piłsudskiego depeszy, proklamującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Depesza, przetłumaczona na kilka języków, skierowana została do rządów USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz „wszystkich państw wojujących i neutralnych”. Jej tekst brzmiał następująco:

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym […]

Więcej

Wręczenie dyplomów honorowych za książki wyróżnione tytułem Varsaviana 2018

<?php the_title(); ?>

25 października 2018

24 października w budynku Biblioteki Publicznej na ul. Koszykowej 26/28 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów honorowych za książki wyróżnione tytułem Varsaviana 2018. Wśród nich oczywiście nasza publikacja “Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Babice-Boernerowo”!

Więcej

Nasza książka wyróżniona tytułem Varsaviana 2018

<?php the_title(); ?>

16 października 2018

Miło jest nam poinformować, że książka autorstwa Jerzego Bogdana Raczka, Jarosława Chrapka, Marcina Łady, Dariusza Śladowskiego, Sebastiana Ordy-Sztarka i Tomasza Misia została wyróżniona tytułem Varsaviana 2018! Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie varsavianistyki.

“W imieniu Jury Konkursu im. Hanny Szwankowskiej, organizowanego we współpracy Towarzystwa Miłośników Historii oraz Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, miło mi poinformować, że publikacja Dzieje urzędu radiotelegraficznego Babice-Boernerowo, została wyróżniona w tegorocznej edycji Konkursu Varsaviana. Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów honorowych, które odbędzie się 24 października
2018 r. o godz. 17.00 w budynku Biblioteki Publicznej na ul. Koszykowej 26/28.”

Więcej

Piknik historyczny na Boernerowie

<?php the_title(); ?>

19 września 2018

Z okazji 100-lecia Niepodległości mieszkańcy Boernerowa i Bemowskie Centrum Kultury zapraszają na Piknik Historyczny.

Będzie to doskonała okazją, żeby odwiedzić tę piękną i historyczną cześć Bemowa.

W programie:
• Opowieść o powstaniu i dziejach Boernerowa
• Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych
• Pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej WP
• Gra Terenowa park leśny i osiedle Boernerowo
• Piknikowy poczęstunek z gorącego kotła
• Warsztaty kompostowania – porady eksperta, warsztaty robienia domowych kompostowników i dżdżownice na dobry start.
• Kącik ceramiczny dla dzieci
• Gry i zabawy z Wolną Szkołą Przygoda
wstęp wolny

Start:15.00
Miejsce: Polana Biwakowa u zbiegu ulic
Radiowa i Gen Tadeusza Kutrzeby

Projekt jest realizowany w ramach Laboratorium Projektów Boernerowa.

Więcej

Spotkajmy się podczas pikniku

<?php the_title(); ?>

11 września 2018

Z przyjemnością zawiadamiamy o naszej obecności na pikniku ekologicznym, który odbędzie się 15 września w Parku Górczewska, w godzinach 10.00 – 14.00. Nasze stoisko, współdzielone z przedstawicielami Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, będzie znajdowało się w namiocie nr 4. Odnalezienie stoiska ułatwi Wam opublikowany poniżej plan. Jak zawsze przy tego typu okazjach, opowiemy o historii Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej oraz o planach Stowarzyszenia na bliższą i dalszą przyszłość. Koledzy z MASR opowiedzą o roli krótkofalowców w sytuacjach kryzysowych.

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej

“Radiostacja w świetle Niepodległej”

<?php the_title(); ?>

9 września 2018

8 września 2018 w godzinach 20.30-21.30 zaprezentowaliśmy bardzo interesującą instalację. W jej skład weszło 10 pionowych słupów światła, pokazujących miejsca, w których stały 130-metrowe wieże babickiej radiostacji. Wspomniana data to 79. rocznica ostatniego dnia nadawania radiostacji w służbie Polski oraz pierwszego dnia obrony Boerenerowa i Warszawy. I choć znikły konstrukcje w przestworzach i obłokach, znalezienie wież radiostacji na wrześniowym niebie Lasu Bemowskiego tego wieczoru nie nastręczało trudności.

Jarosław Chrapek, prezes stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN, w ramach Laboratorium Boernerowa finansowanego ze środków Bemowskiego Centrum Kultury, zrealizował projekt pod nazwą „Radiostacja w świetle Niepodległej”.

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu kolegom z klubu SP5KAB.

Fotoreportaż dokumentujący naszą akcję

#foogallery-gallery-296 .fg-image {
width: 640px;
[…]

Więcej

SPW Radio Warszawa – trzymajcie kciuki!

<?php the_title(); ?>

7 września 2018

Niniejszym informujemy, że właśnie podjęliśmy pierwsze kroki mające na celu URUCHOMIENIE WŁASNEJ STACJI RADIOFONICZNEJ NA FALACH KRÓTKICH! Wstępne rozmowy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej już za nami, teraz jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz trochę formalności. Liczymy, że wszystko się uda i wraz z powołaniem “Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”, na falach krótkich pojawi się ponownie stacja polskojęzyczna (obok audycji polskich w China Radio International, chyba póki co jedyna…). Rozgłośnię nazwaliśmy “SPW Radio Warszawa”.

Dlaczego tak?

1. “SPW” był przedwojennym znakiem wywoławczym krótkofalowego nadajnika Radiostacji Babice, od 1936 roku używanego przez Polskie Radio do nadawania audycji dla Polonii (główne kierunki: Ameryka Północna i Południowa)

2. “SPW” był powojennym znakiem wywoławczym stacji […]

Więcej

Nowe zabytki dla Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka

<?php the_title(); ?>

21 lipca 2018

Trudno nam opanować wzruszenie, ale nie możemy nie napisać dla Was tych kilku słów. Pamiętacie Radiowe Centrum Nadawcze w Konstantynowie koło Gąbina, znane głównie z liczącego 646 metrów masztu, będącego swego czasu najwyższą konstrukcją inżynieryjna na świecie? Sercem tej radiostacji był mocarny nadajnik firmy Brown, Boveri & Cie: SL 61 B3, podający na antenę moc 2 megawatów. Otóż dzięki uprzejmości właściciela obiektu – Orange – nadajnik ten stanie się wkrótce głównym eksponatem naszego „Muzeum i Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”!

Będziemy starali się nie tylko należycie wyeksponować staruszka, ale być może dać mu również „nowe życie”.
Więcej o Radiowym Centrum Nadawczym w Konstantynowie dowiecie się z poniższego serwisu:
RCN Konstantynów
(na fotografii my, […]

Więcej

Światowid 2017

<?php the_title(); ?>

30 października 2017

W dniach 27-29 października Komisja Sportów Popularnych i Turystyki #Automobilklubu Polski na zlecenie Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Polskiego Związku Motorowego zorganizowała imprezę turystyczno-nawigacyjną ŚWIATOWID 2017, będącą VIII i IX rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski i Nawigacyjnego Pucharu Polski oraz XXVII i XXVIII rundą Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski i Turystycznego Pucharu Polski. Rajd Światowid 2017 był także rundą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych.
Jednym z punktów rajdu było oprowadzanie załóg po Radiostacji Babice, a kto zrobi to lepiej niż my.

Więcej